بستن
FA EN AR RU FR

کاشت نهال در روز درختکاری در دانشکده

کاشت نهال در روز درختکاری در دانشکده


کاشت نهال در روز درختکاری در دانشکده

رسول اكرم (ص) : « هر كسی كه درختی بكارد و درخت میوه دهد، خداوند به اندازه میوه های آن درخت به او ثواب می دهد. به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، روز سه شنبه مورخ 96/12/15 راس ساعت 10 صبح با مشارکت همکاران و دانشجویان در محوطه دانشکده نهال هایی کاشته می شود. از کلیه همکاران و دانشجویان جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل می آید. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی