بستن
FA EN AR RU FR CHI

کتاب «راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی» توسط انتشارات حتمی تجدید چاپ شد

کتاب «راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی» توسط انتشارات حتمی تجدید چاپ شد


کتاب «راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی» توسط انتشارات حتمی تجدید چاپ شد

کتاب « راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی » توسط انتشارات حتمی تجدید چاپ شد.

چاپ سوم کتاب « راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی » ترجمه جناب آقای دکتر فرهاد رحمانی نیا عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان و همکاران  از سوی انتشارات مبتکران به بازار ارائه شد.

کتاب مذکور مشتمل بر 8 بخش و 26 فصل با عناوین: «آشنایی با اندازه گیری در فیزیولوژی ورزشی»، «آزمون و قدرت»، «آزمون های قلبی عروقی»، «دامنه حرکتی»، «ترکیب بدن» و ... می باشد.

شایان ذکر می باشد که کتاب مذکور  برای اولین بار در سال 1390 به چاپ رسیده و در همان سال نیز جایزه کتاب فصل هفدهمین دوره کتاب جمهوری اسلامی ایران را اخذ کرده است.

                                                                                                                                                      روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی