بستن
FA EN AR RU FR CHI

کتاب ((حرکات اصلاحی پیشرفته از تئوری تا عمل)) منتشر شد

کتاب ((حرکات اصلاحی پیشرفته از تئوری تا عمل)) منتشر شد


کتاب ((حرکات اصلاحی پیشرفته از تئوری تا عمل)) منتشر شد

کتاب «حرکات اصلاحی پیشرفته» توسط دکتر حسن دانشمندی دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان به چاپ رسید

کتاب مذکور شامل 8 فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول: وضعیت بدنی و عوامل موثر بر آن

فصل دوم: نقش عضلات ثبات دهنده عمقی در وضعیت بدنی

فصل سوم: ستون فقرات و ناهنجاری های بدن

فصل چهارم: وضعیت بدنی و ورزش

فصل پنجم: برخی از روش های اندازه گیری وضعیت بدنی

فصل ششم: تعادل، سالمندی و خستگی

فصل هفتم: ایستادن، خوابیدن، نشستن و راه رفتن

فصل هشتم: روش های طراحی برنامه حرکات اصلاحی

از جمله دیگر آثار دکتر حسن دانشمندی می توان به "تمرین برای سالمندان کم توان" اطلاعاتی پيرامون نيازهای ويژه، مثل بيماری آلزايمر و اختلالات ذهنی مربوط به آن، آرتريت، عارضۀ قلبي- عروقي، انسداد مزمن ريوي، تصلب چندگانه، افسردگي، ديابت، تعویض مفصل ران و شکستگی لگن، تعویض زانو و ضربۀ مغزی و کتاب «آموزش حرکت درمانی» نام برد.