بستن
FA EN AR RU FR CHI

کتاب مدیریت امنیت در رویدادهای ورزشی منتشر شد

کتاب مدیریت امنیت در رویدادهای ورزشی منتشر شد


کتاب مدیریت امنیت در رویدادهای ورزشی منتشر شد

  کتاب «مدیریت امنیت در رویدادهای ورزشی» ترجمه دکتر مهرعلی همتی نژاد استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان و همکاران در 265 صفحه از سوی انتشارات طنین دانش به چاپ رسید. امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی یکی از چالش های مهمی است که مدیران رویدادهای ورزشی با آن مواجه هستند. حوادث ناگواری که در استادیوم های ورزشی داخل و خارج از ایران اتفاق افتاده است، وجود یک نظام تامین امنیت در رویدادهای ورزشی را اجتناب ناپذیر می سازد. درهمین راستا، منابع علمی نسبتاً محدودی در ارتباط با امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی وجود دارد و کتاب حاضر از جمله اولین منابع علمی نگاشته شده در زمینه امنیت رویدادهای ورزشی است این کتاب می تواند مقدمه ای بر انجام تحقیقات علمی در حوزه امنیت ورزشی و نیز نگارش کتاب های مشابه با توجه به شرایط فرهنگی ایران باشد.مطالعه این کتاب و استفاده از محتوای پربار و روزآمد آن برای دانشجویان، پژوهشگران و اساتید در این حوزه می تواند آموزنده و سودمند باشد. این کتاب در نه فصل شامل: محیطی امن و ایمن برای رویدادهای ورزشی، رهبری و همکاری بین سازمانی، نظام های مدیریت حادثه، برنامه ریزی امنیت، خط مشی ها و تدابیر پیشگیرانه و ... در سال 1396 منتشر شد. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی