بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب عنوان قهرمانی تیم بسکتبال دختران دانشجوی دانشگاه گیلان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر

کسب عنوان قهرمانی تیم بسکتبال دختران دانشجوی دانشگاه گیلان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر


کسب عنوان قهرمانی تیم بسکتبال دختران دانشجوی دانشگاه گیلان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر

به نام خدا

کسب عنون قهرمانی تیم بسکتبال دختران دانشجوی دانشگاه گیلان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر را به جامعه ورزشی دانشگاه گیلان تبریک عرض می نماییم. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزسی