بستن
FA EN AR RU FR

کسب عنوان قهرمانی تیم بسکتبال دختران دانشجوی دانشگاه گیلان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر

کسب عنوان قهرمانی تیم بسکتبال دختران دانشجوی دانشگاه گیلان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر


کسب عنوان قهرمانی تیم بسکتبال دختران دانشجوی دانشگاه گیلان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر

به نام خدا

کسب عنون قهرمانی تیم بسکتبال دختران دانشجوی دانشگاه گیلان در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر را به جامعه ورزشی دانشگاه گیلان تبریک عرض می نماییم. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزسی