بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب عنوان قهرمانی تیم تنیس روی میز پسران دانشگاه گیلان

کسب عنوان قهرمانی تیم تنیس روی میز پسران دانشگاه گیلان


کسب عنوان قهرمانی تیم تنیس روی میز پسران دانشگاه گیلان

کسب عنوان قهرمانی تیم تنیس روی میز پسران دانشگاه گیلان در مسابقات منطقه 4 ورزش دانشگاهها وکسب سهمیه سیزدهمین المپیاد را به کلیه بازیکنان ، مربی و سرپرست تیم تبریک عرض می نمائیم . بازیکنان پیمان نوروزی، محمد باقر مقصودی ، جمشید مفید نخعی، محمد جواد بامدادی   مربی : آقای علی صفاتیان سرپرست : آقای سلمان صدیق                                                                                       دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی                                                                                 اداره تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه