بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب عنوان قهرمانی دانشجویان دانشگاه گیلان در رشته های تنیس روی میز دختران و پسران در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر

کسب عنوان قهرمانی دانشجویان دانشگاه گیلان در رشته های تنیس روی میز دختران و پسران در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر


کسب عنوان قهرمانی دانشجویان دانشگاه گیلان در رشته های تنیس روی میز دختران و پسران در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر

به نام خدا

کسب قهرمانی دانشجویان دانشگاه گیلان در رشته های تنیس روی میز دختران و پسران در جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههای حاشیه دریای خزر را به جامعه ورزشی دانشگاه گیلان تبریک عرض می نماییم. روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزسی