بستن
FA EN AR RU FR

کسب مقام سوم مسابقات آسیایی اینچئون در رشته قایقرانی

کسب مقام سوم مسابقات آسیایی اینچئون در رشته قایقرانی


کسب مقام سوم مسابقات آسیایی اینچئون در رشته قایقرانی

سرکار خانم حمیرا برزگر   کسب مقام سوم مسابقات آسیایی اینچئون در رشته قایقرانی را به شما، ورزشکاران و دانشگاهیان تبریک عرض می نماییم.    

                                                                           اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سه شنبه، ۲۹ مهر