بستن
FA EN AR RU FR CHI

کسب مقام سوم مسابقات آسیایی اینچئون در رشته قایقرانی

کسب مقام سوم مسابقات آسیایی اینچئون در رشته قایقرانی


کسب مقام سوم مسابقات آسیایی اینچئون در رشته قایقرانی

سرکار خانم حمیرا برزگر   کسب مقام سوم مسابقات آسیایی اینچئون در رشته قایقرانی را به شما، ورزشکاران و دانشگاهیان تبریک عرض می نماییم.    

                                                                           اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سه شنبه، ۲۹ مهر