بستن
FA EN AR RU FR

کلاس مربیگری درجه3 والیبال دانشجویان پسران برگزار شد

کلاس مربیگری درجه3 والیبال دانشجویان پسران برگزار شد


کلاس مربیگری درجه3 والیبال دانشجویان پسران برگزار شد

   

کلاس مربیگری درجه3 والیبال به مدرسی آقــــای ایـــرج خلیق از تـــــاریخ 26/10/92  لغایت 2/11/92 در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان برگزار گردید.