بستن
FA EN AR RU FR CHI

کلاس مربیگری درجه3 والیبال دانشجویان پسران برگزار شد

کلاس مربیگری درجه3 والیبال دانشجویان پسران برگزار شد


کلاس مربیگری درجه3 والیبال دانشجویان پسران برگزار شد

   

کلاس مربیگری درجه3 والیبال به مدرسی آقــــای ایـــرج خلیق از تـــــاریخ 26/10/92  لغایت 2/11/92 در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان برگزار گردید.