بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش پانزدهمین همایش علمی دانشجویی آذرماه 1390

گزارش پانزدهمین همایش علمی دانشجویی آذرماه 1390


گزارش پانزدهمین همایش علمی دانشجویی آذرماه 1390

همایش علمی - دانشجویی در تاریخ 21 آذرماه در تالار استاد معین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.    

به نام خدا

گزارش پانزدهمین همایش علمی- دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-21 آذرماه 1390

افتتاحیه برنامه در رإس ساعت 20/8 با تلاوتی از کلام ... مجید، سرود ملی، اعلام برنامه انجام شد. سپس دبیرمحترم همایش ضمن ابراز خیرمقدم به اساتید محترم، دانشجویان گرامی و مهمانان شرکت کننده از سازمانهای ورزشی استانی، گزارشی از روند کار ارائه نمودند.

بخش اول: با نظارت اعضاء هیئت رئیسه ، که شامل دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد با اسامی: مینا ملایی، محمدرضا فدایی و طاهره پورخانی با سخنرانی 7 دانشجوی دکتری و ارشد برگزار شد. هریک از سخنرانان در مدت 20 دقیقه به ارائه مقاله خود پرداختند.

در ساعت 40/11 لغایت 00/12 پذیرایی و بازدید از پوستر انجام گرفت.

بخش دوم سخنرانی نیز با نظارت اعضاء هیأت رئیسه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد به شرح ذیل:

محسن ابراهیمی- رسول فرجی- سیده ثمین رضوی و با سخنرانی 6 دانشجو پایان یافت.

در اختتامیه جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزارد شد و به کلیه دانشجویان ارائه دهنده سخنرانی، پوستر و اعضاء انجمن علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گواهی شرکت و تندیس همایش از طرف اساتید محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اهدآء گردید.

در طول هفته نیز کلیه پوسترها در راهرو دانشکده به نمایش عموم گذاشته شد.