بستن
FA EN

فعالیت های انجمن علمی در سال ۱۳۹۴

 

مسابقات بومی محلی (دارت/پرتاب حلقه) – اسفند ۹۴

مسابقات بومی محلی توسط انجمن علمی دانشجویی علوم ورزشی و با همکاری اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه در بخش دختران، ساعت ۱۱ صبح در خوابگاه بنت الهدی و در بخش پسران، ساعت ۱۵ عصر در خوابگاه میرزاکوچک برگزار گردید. در بخش دختران در مجموع دو رشته تعداد ۱۰۰ نفر شرکت کننده، و در بخش پسران در مجموع دو رشته تعداد ۱۵۰ نفر شرکت کننده حضور داشتند. به سه نفر برتر هر یک از رشته ها به تفکیک جوایز نقدی تعلق گرفت.

   

   

جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۴ کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

زمان برگزاری برنامه: دوشنبه ۹۴/۱۲/۰۳

تعداد دانشجویان شرکت‌کننده: ۲۰۰ نفر

ـ آشنایی شرکت کنندگان با اساتید و کارمندان، امکانات و تجهیزات و انجمن علمی دانشکده

ـ بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

ـ آشنایی دانشجویان با اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه

 

روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی