بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

گزارش وبینار " ارتباطات بین فردی در ورزش "

گزارش وبینار " ارتباطات بین فردی در ورزش "


گزارش وبینار " ارتباطات بین فردی در ورزش "

گزارش وبینار " ارتباطات بین فردی در ورزش "

اولین وبینار از وبینارهای سال ۱۴۰۰ با عنوان: «ارتباطات بین فردی در ورزش»، دوشنبه ۴ مرداد ماه توسط  خانم دکتر مینا ملائی، استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان برگزار گردید.

دراین وبینار ابتدا دکتر ملائی به شرح مفاهیم ارتباطات، انواع ارتباطات و ارتباطات بین فردی پرداختند. سپس فرایند ارتباط و مولفه های آن را را بررسی نمودند. در ادامه نیز ارتباطات کلامی و غیرکلامی در ورزش را تحلیل  کردند. در نهایت دکتر ملائی به مثلث ارتباطات ورزشی پرداخته و همچنین روابط بین مربی-ورزشکار، مربی-والدین و والدین-ورزشکار را  تشریح و راهکارهایی را برای بهبود این روابط ارائه کردند. همچنین در پایان وبینار جلسه پرسش برگزار گردید.

آدرس کوتاه :