بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

علی اصغر نورسته

علی اصغر نورسته

علی اصغر نورسته    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی:                                     علی اصغر نورسته

وضعیت تاهل:                                           متاهل

تعداد فرزند:                                              دو فرزند

مدرک تحصیلی:                                        دکتری تخصصی فیزیوتراپی

 

 

 

در سال 1369 در رشته کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارغ التحصیل شدم.در سال 1369 برای دوره کارشناسی ارشد فیزیوتراپی وارد دانشگاه تربیت مدرس شده و از سال 1372 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل مشغول به کار شدم.در سال 1379 در دوره دکتری تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته شده و پس از فارغ التحصیلی در سال 1384 از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و دانشگاه گیلان انتقال یافتم. از سال 1385 تاکنون  تدریس در دوره های کارشناسی تربیت بدنی و کارشناسی ارشد  تربیت بدنی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب ورزشی و از سال 1392 تدریس در دوره های دکتری تربیت بدنی گرایش اسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و تربیت بدنی سازگارانه را بعهذه داشته ام.بعلاوه از سال 1385 تا 1395 بعنوان معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مشغول فعالیت بوده ام .

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار در حرکات اصلاحی 17105017 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ارزیابی سیستم حرکتی 1710804 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ارزیابی سیستم حرکتی 1710804 2 2 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی - عضلانی 17105014 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی - عضلانی پیشرفته 1710802 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/13 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
سمینار در حرکات اصلاحی 17105017 2 7 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی - عضلانی 17105014 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی 17105011 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی 17105011 2 2 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
سمینار در تربیت بدنی ویژه 17105020 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
رساله 17107010 18 8 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
رساله 17107010 18 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
سمینار در حرکات اصلاحی 17105017 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) 13992
ارزیابی سیستم حرکتی 1710804 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) 13992
پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی - عضلانی 17105014 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/25 (10:00 - 12:00) 13992
کارورزی 17105023 0 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/25 (08:00 - 10:00) 13992
کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی - عضلانی پیشرفته 1710802 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00) 13991
سمینار در حرکات اصلاحی 17105017 2 4 شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/16 (14:00 - 16:00) 13991
پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی - عضلانی 17105014 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (14:00 - 16:00) 13991
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی 17105011 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) 13991
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2