بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

ارسلان دمیرچی

ارسلان دمیرچی

ارسلان دمیرچی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

 

 

مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر ارسلان دمیرچی

 

وضعیت تاهل :  متاهل

 

تعداد فرزندان : دو پسر ( حسین و محسن )

 

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی ورزش

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته 1710615 2 2 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته 1710615 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 17105046 6 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 17107048 6 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
فوتبال 17101367 2 2 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
فوتبال 17101367 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
فوتبال 17101367 2 3 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 17105000 6 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106109 20 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106109 20 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106048 18 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 17105030 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پایان نامه 17107048 6 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 17105066 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فیزیو لوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 17107032 0 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فیزیولوزی فعالیت ورزشی پیشرفته 17107042 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
پایان نامه 17105000 6 4 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سازگاری های سلولی و مولکولی در فیزیولوژی ورزشی 1710613 2 2 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سازگاری های سلولی و مولکولی در فیزیولوژی ورزشی 1710613 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سازگاری های سلولی و مولکولی در فیزیولوژی ورزشی 1710613 2 2 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2