بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

حسن دانشمندی

حسن دانشمندی

حسن دانشمندی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

 

مشخصات فردی

نام  :حسن

نام خانوادگی:  دانشمندی

تاریخ تولد: 1338

محل تولد: مشهد

وضعیت تاهل :  متاهل

تعداد فرزندان : دو فرزند

مدرک تحصیلی : دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حرکات اصلاحی پیشرفته 17105015 2 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
حرکات اصلاحی پیشرفته اندام تحتانی 1710806 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
سمینار در حرکات اصلاحی 17105017 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
کارورزی 1 17105025 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
کارورزی 1710823 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
کارورزی 17105023 0 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
تجویز تمرین در افراد با نیازهای ویژه 1710805 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
سمینار در تربیت بدنی ویژه 17105020 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
ماساژ ورزشی 17105022 2 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
حرکات اصلاحی پیشرفته 17105015 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/19 (10:00 - 12:00) 13992
حرکات اصلاحی پیشرفته اندام فوقانی 1710807 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/24 (10:00 - 12:00) 13992
کارورزی 1 17105025 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/18 (14:00 - 16:00) 13992
کارورزی 1710823 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/18 (14:00 - 16:00) 13992
کارورزی 1710823 2 2 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/18 (14:00 - 16:00) 13992
روش تحقیق در علوم ورزشی 17105009 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/17 (14:00 - 16:00) 13992
کارورزی 17105023 0 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/18 (14:00 - 16:00) 13992
سمینار در تربیت بدنی ویژه 17105020 2 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/19 (08:00 - 10:00) 13992
حرکات اصلاحی پیشرفته 17105015 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/06 (14:00 - 16:00) 13991
حرکات اصلاحی پیشرفته اندام تحتانی 1710806 2 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/16 (10:00 - 12:00) 13991
حرکات اصلاحی پیشرفته اندام تحتانی 1710806 2 2 شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/16 (10:00 - 12:00) 13991
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2