بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

سید حسین حسینی

سید حسین حسینی

سید حسین حسینی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

نام و نام خانوادگی: سید حسین حسینی


تاریخ تولد: 1361


محل تولد: ایلام - دره شهر


وضعیت تاهل: متاهل

 

مدرک تحصیلی: دکتری

 

رشته تحصیلی: بیومکانیک ورزشی

 

زمینه های تخصصی: کینزیولوژی و پاتوکینزیولوژی، بیومکانیک و پاتومکانیک ورزشی

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 17105016 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 17105016 2 2 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه تخصصی 1710808 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه تخصصی 1710808 2 2 شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی 17101396 2 2 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی 17101396 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مقدمات مکانیک حرکت انسان 17101351 2 4 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/21 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1398
مقدمات مکانیک حرکت انسان 17101351 2 3 شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/21 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1398
رساله 17107010 18 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106098 18 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
حرکت شناسی ورزشی 17101355 2 3 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
حرکت شناسی ورزشی 17101355 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
حرکت شناسی ورزشی 17101355 2 2 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
مقدمات مکانیک حرکت انسان 17101351 2 2 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
مقدمات مکانیک حرکت انسان 17101351 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
مقدمات مکانیک حرکت انسان 17101351 2 3 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
آزمایشگاه تخصصی 1710808 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/19 (14:00 - 16:00) 13992
مقدمات بیومکانیک ورزشی 17101364 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/26 (14:00 - 16:00) 13992
مقدمات بیومکانیک ورزشی 17101364 2 2 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/26 (14:00 - 16:00) 13992
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 2 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/26 (08:00 - 10:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2