بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

ابوذر جوربنیان

ابوذر جوربنیان

ابوذر جوربنیان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 17105029 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
کارورزی ورزش های پایه 17101346 2 4 چهارشنبه (15:00 - 16:30) | چهارشنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص ترم اول 1140
کارورزی ورزش های پایه 17101346 2 3 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1140
هندبال 1 17101371 2 4 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص ترم اول 1140
فیزیولوژی تمرین 17101389 2 3 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
فیزیولوژی تمرین 17101389 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
فیزیولوژی تمرین 17101389 2 2 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 17105065 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:45) 1400/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 17107031 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
اصول و روش شناسی تمرین 17101365 2 2 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/29 (10:00 - 12:00) 13992
اصول و روش شناسی تمرین 17101365 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/29 (10:00 - 12:00) 13992
ژیمناستیک2 17101344 2 4 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص 13992
ژیمناستیک2 17101344 2 3 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص 13992
تربیت بدنی 18101079 1 24 جمعه (09:45 - 11:15) نامشخص 13992
تربیت بدنی 18101079 1 22 پنج شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص 13992
کارورزی ورزش های پایه 17101346 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (13:15 - 14:45) | پنج شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص 13992
ورزش1 18101080 1 14 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص 13992
ورزش1 18101080 1 15 پنج شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص 13992
فیزیولوژی تمرین 17101389 2 3 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/29 (08:00 - 10:00) 13992
فیزیولوژی تمرین 17101389 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/29 (08:00 - 10:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2