بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

مینا ملائی

مینا ملائی

مینا ملائی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

تاریخ تولد: 1361

 

وضعیت تأهل:  متأهل

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش 17107024 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمادگی جسمانی 2 17101381 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آمادگی جسمانی 2 17101381 2 2 سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
آمادگی جسمانی 2 17101381 2 3 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1398
فعالیت رسانه ای در ورزش 17101382 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش 17105054 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 17105058 2 2 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 171040002 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 17107029 6 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 171040017 6 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش 17105057 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص ترم اول 1140
مدیریت مالی و اداری در ورزش 171040009 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش 17107024 2 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
مدیریت روابط عمومی و بین الملل در ورزش 171040016 0 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
هندبال 1 17101371 2 2 سه شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص ترم اول 1140
هندبال 1 17101371 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص ترم اول 1140
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 17105058 2 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1140
سمینار در بازاریابی ورزشی 17107019 2 2 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
روش های آموزش در تربیت بدنی و ورزش 17101361 2 2 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/19 (10:00 - 12:00) 13992
روش های آموزش در تربیت بدنی و ورزش 17101361 2 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/19 (10:00 - 12:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3