بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

مرتضی اکبر

change-logo

مرتضی اکبر    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: مرتضی اکبر

 

 

وضعیت تأهل: متأهل

 

 

 تعداد فرزند: 2

 

در سال 1364 لیسانس تربیت بدنی را از دانشگاه Shaw Uinversityدر آمریکا دریافت

 

کردم و در سال 1369 فوق لیسانس تربیت بدنی رادر گرایش حرکت درمانی از

 

دانشگاه Toledo, Ohioدر آمریکا دریافت کردم. از سال 1370 تاکنون در دانشکده تربیت

 

بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان بعنوان عضو هیئت علمی مشغول بکار می

 

باشم.از سال 1377 تا 1385 سرپرست آزمایشگاههای تربیت بدنی دانشکده بودم.

 

درسهائیکه تدریس میکنم: کمکهای اولیه ؛ زبان تخصصی خارجه؛ حرکت درمانی ؛

 

ورزش معلولین ؛ حرکات اصلاحی ؛ تربیت بدنی عمومی (1) ؛ تربیت بدنی ویژه و پروژه

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون خارجی در علوم ورزشی 17101350 2 5 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون خارجی در علوم ورزشی 17101350 2 4 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
متون خارجی در علوم ورزشی 17101350 2 6 شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون خارجی در علوم ورزشی 17101350 2 3 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
متون خارجی در علوم ورزشی 17101350 2 2 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
متون خارجی در علوم ورزشی 17101350 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تربیت بدنی ویژه 18101081 1 100 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
ورزش ویژه 18101082 1 100 دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
متون خارجی در علوم ورزشی 17101350 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/29 (14:00 - 16:00) 13992
متون خارجی در علوم ورزشی 17101350 2 2 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/29 (14:00 - 16:00) 13992
تربیت بدنی 18101079 1 3 پنج شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص 13992
تربیت بدنی 18101079 1 5 پنج شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص 13992
تربیت بدنی 18101079 1 2 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص 13992
تربیت بدنی 18101079 1 4 پنج شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص 13992
تربیت بدنی 18101079 1 1 پنج شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص 13992
تربیت بدنی 18101079 1 2 پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص 13991
تربیت بدنی 18101079 1 4 پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص 13991
تربیت بدنی 18101079 1 1 پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص 13991
تربیت بدنی 18101079 1 3 پنج شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص 13991
تربیت بدنی 18101079 1 5 پنج شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص 13991
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2