بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

مریم ابراهیمی

مریم ابراهیمی

مریم ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 

متولد 24 شهریور 1361 / تهران
مجرد

 

 

عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران

 

رشته ورزشی تخصصی: والیبال

 

 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7005-1776

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش شناسی تمرین 17107077 2 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
اصول و روش شناسی تمرین 17101365 2 4 شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول و روش شناسی تمرین 17101365 2 3 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ارزیابی و طراحی رژیم غذایی 17107041 0 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 17107048 6 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 17105046 6 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
آمادگی جسمانی (2) 17101353 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | چهارشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آمادگی جسمانی (2) 17101353 2 2 دوشنبه (16:00 - 18:00) | دوشنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
مبانی استعدادیابی ورزشی 17101359 2 2 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی استعدادیابی ورزشی 17101359 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 17105000 6 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106109 20 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106048 18 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 17107048 6 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 17107048 6 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
فیزیولوژی انسان 17101349 2 4 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی انسان 17101349 2 2 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی انسان 17101349 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی انسان 17101349 2 3 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارورزی ورزش های پایه 17101346 2 2 پنج شنبه (10:00 - 12:00) | پنج شنبه (10:00 - 12:00) | پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3