بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

محمد متقی طلب

محمد متقی طلب

محمد متقی طلب    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 نام و نام خانوادگی: محمد متقی طلب

 

سال تولد: 59/11/20

 

محل تولد:رشت

 

وضعیت تاهل: متاهل

 

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی، بیومکانیک ورزشی

 

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار در حرکات اصلاحی 17105017 2 5 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/28 (10:00 - 14:00) ترم اول 1140
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 2 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/28 (10:00 - 14:00) ترم اول 1140
زبان تخصصی 17105012 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
آزمایشگاه ارزیابی جسمی و حرکاتی معلولین 17105019 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
سمینار در تربیت بدنی ویژه 17105020 2 5 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 17105016 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/29 (10:00 - 12:00) 13992
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 4 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/26 (08:00 - 10:00) 13992
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 3 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/26 (08:00 - 10:00) 13992
کاربرد رایانه در ورزش 17105013 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/23 (10:00 - 12:00) 13992
سمینار در حرکات اصلاحی 17105017 2 6 شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/16 (14:00 - 16:00) 13991
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 2 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) 13991
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 4 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) 13991
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) 13991
آنتروپومتری حرکتی 17101391 2 3 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) 13991
زبان تخصصی 17105012 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) 13991
مقدمات مکانیک حرکت انسان 17101351 2 2 شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص 13991
مقدمات مکانیک حرکت انسان 17101351 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/13 (14:00 - 16:00) 13991
سمینار در تربیت بدنی ویژه 17105020 2 6 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/16 (14:00 - 16:00) 13991
نمایش 19 نتیجه
از 1