بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

حمید محبی

change-logo

حمید محبی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی:                                     حمید محبی 

وضعیت تاهل:                                           متاهل

تعداد فرزند:                                              دو فرزند

مدرک تحصیلی:                                        دکترای فیزیولوژی ورزشی

شغل:                                                     عضو هیات علمی (استاد)

 

 

فاکس:                                                    6690675 (0131)

پست الکترونیکی:                                        mohebbi@guilan.ac.ir

                                                                  mohebbi_h@yahoo.com

                                                                              

 

آدرس محل کار:                                        رشت، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ص پ 1438

تلفن محل کار:                                          6690685 (0131)

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش پژوهش پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1710611 1 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
روش تحقیق در علوم ورزشی 17107030 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/12 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
زبان تخصصی 17107033 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین 17105035 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
اصول تغذیه در فعالیت ورزشی و تمرین 17107037 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/13 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
نمایش 5 نتیجه