بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

فرهاد رحمانی نیا

فرهاد رحمانی نیا

فرهاد رحمانی نیا    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 سوابق تحصیلی:

کارشناس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه گیلان ( 1367 با معدل الف )

کارشناس ارشد  رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه تهران (1371 با معدل الف )

دکترای فیزیولوژی ورزش از دانشگاه خوارزمی تهران ( 1378 با معدل الف )

 

 زمینه های تحقیقاتی:
تغذیه ورزشی  و کنترل وزن - ورزش و سلامت عمومی – فعالیت بدنی و دستگاه ایمنی بدن

 

فعالیت های اجرائی:

مسئول آزمایشگاه علوم ورزشی دانشگاه گیلان (1378-1372)

معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان ( 1378-1373)

معاون اداری- مالی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان  ( 1378-1377 )

مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان ( 1380- 1382)

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده (1384-1382)

رییس دانشکده و سرپرست اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه گیلان(1393-1384)

معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان ( 1395 تا کنون)

 

افتخارات:

1- انتخاب کتاب «فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی»  به عنوان بهترین کتاب گرایش فیزیولوژی ورزش در جشنواره کتاب دانشگاه تهران - 1380

2- انتخاب کتاب «فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی»  (جلد اول و دوم ) به عنوان کتاب برگزیده و درخور تشویق کشور - وزارت ارشاد اسلامی - 1383

3- پژوهشگر نمونه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان1381 -1383 -1384-1385-1386

5-پژوهشگر نمونه استان گیلان- 1383

6-پژوهشگر نمونه دانشگاه گیلان- 1383

7-پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان- 1384

8-پژوهشگر برگزیده استان گیلان- 1384

9-پژوهشگر برگزیده کشور- 1384

10-پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان- 1385

11-پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان- 1386

12-پژوهشگر برگزیده استان گیلان- 1386.

13-اهدای لوح تقدیر و 2000 دلار جایزه نقدی در کنگره علمی- ورزشی شورای المپیک برای تالیف مقاله علمی و برگزیده در سال 2009.

14-پژوهشگران برگزیده استان گیلان- 1388.

15-استاد نمونه کشوری در سال تحصیلی 89-88.

16-پژوهشگر برگزیده استان گیلان- 1389.

17-انتخاب کتاب «راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش» به عنوان کتاب شایسته تقدیر در هفدمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران- 1390.

18-پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان- 1390.

19-انتخاب "استاد برجسته کشوری" در سال 1390 توسط بنیاد ملی نخبگان.

20-اخذ جایزه ملی "مرحوم علامه طباطبایی" ویژه استادان و محققان برجسته- 1390.

21-پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان- 1391.

22-پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان-1392.

23-پژوهشگر برگزیده استان گیلان- 1392.

24- پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان - 1393.

25-استاد نمونه دانشگاه گیلان-1398.

26-استاد برگزیده دانشگاه گیلان-1399.

 

پست های الکترونیکی: 

Frahmani2001@yahoo.com, rahmani@guilan.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نشده

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغذیه و وزن مطلوب عملکردی در ورزشکاران 17104213 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/28 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی 17105059 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/24 (10:00 - 12:00)
اصول و ارزیابی تغذیه 17104206 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
روش پژوهش پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1710611 1 2 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/27 (08:00 - 10:00)
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی 17105074 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (08:00 - 10:00)
زبان تخصصی 17105050 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/13 (10:00 - 12:00)
فعالیت ورزشی تغذیه و سیستم ایمنی 17107044 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
تغذیه و کنترل وزن ویژه ورزشکاران 17107047 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/22 (08:00 - 10:00)
تغذیه انسانی 17107036 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/29 (10:00 - 12:00)
سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی 17105070 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/19 (08:00 - 10:00)
سازگاریهای ایمنی با فعالیت ورزشی 1710616 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/26 (10:00 - 12:00)
آزمون جامع 1710636 0 8 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00)
مدیریت مالی و اداری در ورزش 17105064 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00)
تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی 17105074 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00)
سمینار پژوهشی - تمرین ورزشی 17105036 0 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/16 (14:00 - 16:00)
فعالیت ورزشی تغذیه و سیستم ایمنی 17107044 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00)
تغذیه و کنترل وزن ویژه ورزشکاران 17107047 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/14 (14:00 - 16:00)
تغذیه انسانی 17107036 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00)
تغذیه انسانی 17107036 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/17 (08:00 - 10:00)
پایان نامه 17107048 6 6 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2