بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

رحیم رمضانی نژاد

رحیم رمضانی نژاد

رحیم رمضانی نژاد    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

 

  تاریخ تولد:10/4/1340                           تاریخ استخدام:28/6/1372                              

                                                                                               

                                                                                         

 نوع استخدام:رسمی قطعی           کارشناسی ارشد:26/6/1372              دکتری:9/4/1380

 

 

زمینه های پژوهشی و آموزشی مورد علاقه:                                

 

1-کاربرد موضوعات تئوری سازمان و مدیریت در ورزش   

 

2- مبانی اجتماعی و فرهنگی ورزش    

 

3-مبانی تاریخی وفلسفی  ورزش    

 

4-برنامه ریزی: آموزش وتدریس درس تربیت بدنی

 

 

 

 

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت سازمان های مردم نهاد در ورزش 17107025 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
رساله 17106147 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 17106155 20 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مدیریت رفتار سازمانی 171040015 0 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت رفتار سازمانی 17105063 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 17105058 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت گردشگری ورزشی 1710729 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 17107029 6 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 171040017 6 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 171040017 6 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مدیریت پیشرفته در ورزش 1710701 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
رساله 17106147 0 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله 17106155 20 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
زبان تخصصی 17105059 2 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 171040005 0 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت منابع انسانی در ورزش 171040011 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه های سازمان و مدیریت 17105052 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه های سازمان و مدیریت 17107020 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه های سازمان و مدیریت 171040010 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 17105058 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3