بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

سعیدی پیام

سعیدی پیام

سعیدی پیام    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: پیام سعیدی

 

تاریخ تولد:   1359/10/3

 

محل تولد: تهران

 

وضعیت تاهل: متاهل

 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 17105069 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
آزمایشگاه فیزیووژی ورزشی کاربردی 1710628 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان 17105072 2 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/13 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1710612 1 2 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1710612 1 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی 17105039 2 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/26 (08:00 - 10:00) 13992
رایانه پیشرفته 17105032 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/17 (08:00 - 10:00) 13992
رایانه پیشرفته 17107034 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/17 (08:00 - 10:00) 13992
رایانه پیشرفته 17105068 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/17 (08:00 - 10:00) 13992
آزمون جامع 1710636 0 3 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/23 (08:00 - 10:00) 13991
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 17105069 2 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) 13991
آزمایشگاه فیزیووژی ورزشی کاربردی 1710628 2 2 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/09 (08:00 - 10:00) 13991
آزمایشگاه فیزیووژی ورزشی کاربردی 1710628 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/09 (08:00 - 10:00) 13991
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 17105029 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) 13991
فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان 17105072 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/07 (14:00 - 16:00) 13991
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 17107031 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) 13991
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 17105065 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) 13991
اصول و روش شناسی تمرین 17101365 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/28 (08:00 - 10:00) 13982
اصول و روش شناسی تمرین 17101365 2 2 شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/28 (08:00 - 10:00) 13982
پایان نامه 17105046 6 1 نامشخص نامشخص 13982
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2