بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

نادر سمامی

change-logo

نادر سمامی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار در حرکات اصلاحی 17105017 2 6 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
حرکات اصلاحی 17101340 2 3 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
تاریخ تربیت بدنی و ورزش 17101356 2 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
تاریخ تربیت بدنی و ورزش 17101356 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 17101332 2 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 17101332 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
آناتومی انسان 17101335 2 2 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
آناتومی انسان 17101335 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی - عضلانی 17105014 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
سمینار در تربیت بدنی ویژه 17105020 2 6 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
فیزیولوژی انسان 17101349 2 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) 13992
فیزیولوژی انسان 17101349 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) 13992
نمایش 12 نتیجه
از 1