بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

شهرام شفیعی

شهرام شفیعی

شهرام شفیعی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی:        شهرام شفیعی

 

سال تولد:                   1359/11/30

 

محل تولد:                   مرودشت

 

وضعیت تاهل:               متاهل

 

مدرک تحصیلی:           دکتری تخصصی، مدیریت ورزشی

                              عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد رایانه در ورزش 171040003 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کاربرد رایانه در ورزش 17105051 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی استراتژیک در بازار یابی ورزشی 17107017 0 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
رساله 17106155 20 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کاربرد رایانه در ورزش 17107015 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 17105058 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی استراتژیک 171040006 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پایان نامه 17107029 6 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 171040017 6 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 171040017 6 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش 17105057 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/10 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 17101333 2 3 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 17101333 2 2 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
رساله 17106155 20 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله 17106147 0 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله 17106147 0 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
روش های تحقیق در مدیریت ورزشی 17105047 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 171040005 0 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 17101339 2 3 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 17101339 2 4 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4