بستن
FA EN

تماس با ما

تماس با دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

آدرس : رشت .بزرگراه خلیج فارس

( کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین)

 مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

شماره تماس : 8 -33690274-013