بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

تلفن های مستقیم دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تلفنخانه

33690255-7

ریاست

33690816و33690685

دورنگار

33690675

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

33690260

امورعمومی

33690259

دفتر مدیر  و کارشناسان آموزشی

33690166

دفتر تحصیلات تکمیلی

33690161

دفتر پژوهشی کتابخانه

33690357

سایت کامپیوتر-حسابداری-قطب علمی ورزش و تندرستی

3360258

نگهبانی

33690546

دفتر خوابگاه

33690812

سلف سرویس

33690102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن های داخلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

ریاســـت

1

دکتر ارسلان دمیرچی

ریاست

230

2

محمدتقی ستوده

حوزه ریاست

230

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3

دکتر شهرام شفیعی

معاون آموزشی

244

4

احمد انسانی

دفتر معاون آموزشی و پژوهشی

233

5

نوشین بنار

مدیر تحصیلات تکمیلی

228

6

علی علیرضایی

مدیر آموزش

257

7

فرشیدپاک عقیده، مختار عبداللهی

کارشناسان آموزش

220

8

نجمه امین

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

258

9

زهرا نعمتی

کارشناس گروه

259

معاونت پژوهش و فناوری

10

دکتر فرهاد رحمانی نیا

معاون پژوهشی

232

11

شیرین بشری

کارشناس پژوهشی

236

12

زلیخا اقدامی، صدیقه نصرتی

کتابخانه

214

13

مریم مهدویان

کارشناس آزمایشگاه

216

14

آمنه بیداریان

سایت کامپیوتر و روابط عمومی

282

15

عادل آقابیگی

امور رایانه

210

مدیران گروه

16

دکتر بهمن میرزایی

گروه فیزیولوژی ورزشی

235

17

دکتر رحیم رمضانی نژاد

گروه مدیریت ورزشی

227

18

دکتر حسن دانشمندی

گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

221

19

دکتر حمیدرضا گوهر رستمی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

226

اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی

20

دکتر حمیدمحبی، دکترارسلان دمیرچی

 

215

21

دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر رحیم رمضانی نژاد

 

280

22

دکتر علی اصغر نورسته، دکتر بهمن میرزایی

 

235

23

دکتر حسن دانشمندی، دکتر مهرعلی همتی نژاد

 

221

24

دکتر نادر سمامی، دکتر سیدحسین حسینی

 

256

25

دکتر علی شمسی، دکتر جواد مهربانی

 

268

26

دکتر مینا ملائی، دکتر پریسا صداقتی

 

219

27

دکتر حمید اراضی، دکتر پیام سعیدی

 

240

28

دکتر حمیدرضا گوهررستمی

 

226

29

دکتر نوشین بنار، دکترسیده تهمینه سعیدی

 

225

30

بهناز متکلمی، منیژه وفا

 

209

31

علی صفاتیان، غلامرضا رادی نیا، سیدعلی میرمیران

 

274

32

مرتضی اکبر

 

285

امور اداری

33

غلامرضا رادی نیا

رئیس امور عمومی

234

34

علی پورهادی

عامل مالی

266

35

علیرضا قاسمی

کارپرداز

263

36

اسماعیل میرزایی

انباردار

250

37

علیرضا عزیزی

ژیمنازیوم

211

38

محمدابراهیم دلاروی

سالن شماره 2

251

سـایــــــــر

39

آبدارخانه آقایان

 

242

40

انتشارات

 

265

41

بوفه

 

255

42

نگهبانی

 

245-213

43

تاسیسات

 

224

44

سلف سرویس

 

239

45

رستوران و بوفه آزاد

 

291

46

دفتر خوابگاه

 

243

47

نگهبانی خوابگاه

 

205