بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی دکتر نوشین بنار به دانشیاری

ارتقاء مرتبه علمی دکتر نوشین بنار به دانشیاری


ارتقاء مرتبه علمی دکتر نوشین بنار به دانشیاری

به نام خدا

سرکار خانم نوشین بنار

عضو محترم هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 با کمال مسـرت، ارتقـاء علمـی جنابعالی را از مرتبه استادیاری  به مرتبـه دانشیاری تبریــک عرض  می نماییم..                                   

                                                             مدیریت، اساتید و کارکنان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آدرس کوتاه :