بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تالیف کتاب علم تمرین در کشتی توسط دکتر بهمن میرزایی

تالیف کتاب علم تمرین در کشتی توسط دکتر بهمن میرزایی


تالیف کتاب علم تمرین در کشتی توسط دکتر بهمن میرزایی

کتاب (( علم تمرین در ورزش)) توسط دکتر بهمن میرزایی دانشیار دانشگاه گیلان تالیف و از سوی انتشارات آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شد. 01