بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه دکتری خانم نوشین بنار با عنوان « طراحی الگوی تصمیم گیری حمایت ورزشی» برگزار شد

جلسه دفاعیه دکتری خانم نوشین بنار با عنوان « طراحی الگوی تصمیم گیری حمایت ورزشی» برگزار شد


جلسه دفاعیه دکتری خانم نوشین بنار با عنوان « طراحی الگوی تصمیم گیری حمایت ورزشی» برگزار شد

جلسه دفاعیه دکتری خانم نوشین بنار دانشجوی دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش مدیریت تحت عنوان « طراحی الگوی تصمیم گیری حمایت ورزشی» در روز شنبه 15/12/88 در تالار آمفی تئاتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید. دراین جلسه اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتررحیم رمضانی نژاد و دکتر خبیری ، اساتید راهنما، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر ملک اخلاق استاد مشاور، دکتر اسدی داور خارجی ، داور داخلی دکتر همتی نژاد، داورخارجی دکتر اسماعیل پور از گروه مدیریت دانشگاه گیلان و ناظر جلسه، دکتر رحمانی نیا حضور داشته اند. خانم نوشین بنار با دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری و ارائه چندمقاله مستخرج از رساله خود با درجه عالی فارغ التحصیل شدند. هدف از این تحقیق الگوسازی تصمیم گیری حمایت ورزشی در کشور بوده است. حرفه ای شدن ورزش ، افزایش هزینه های برگزاری مسابقات و بودجه ناکافی سازمان های ورزشی موجب رشد روزافزون حمایت ورزشی شده است. یکی از مشکلات اصلی جامعه ورزش ما، نداشتن حامی و تکیه بر روش های سنتی و رابطه ای می باشد. در صورتی که تصمیم گیری صحیح حمایت ورزشی با رعایت اصول بازاریابی امکان پذیر است تا هم حامیان و هم حمایت شوندگان وارد فرآیندی برد-برد شوند. این تحقیق با بررسی مراحل مختلف مانند: اهداف حمایت ورزشی، ملاک های انتخاب رشته ورزشی، ارزیابی حمایت ورزشی و آمیخته ارتباطات بازاریابی، نحوه تصمیم گیری حامیان را نشان می دهد. این تحقیق کمک می کند که حامیان، نگرشی جدید به پدیده حمایت ورزشی داشته و از طرف دیگر سازمانها؛ فدارسیونها، تیم ها و باشگاه های ورزشی با استفاده از نتایج این تحقیق و شناسایی اهمیت ها و اولویت های معرفی شده از دیدگاه حامیان می توانند بستر لازمه را در دستیابی به اهداف حمایتی فراهم نمایند و اینچنین تمایل حامیان را برای سرمایه گذاری افزایش دهند.