بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

نمایش 22 نتیجه
از 1
 
مریم ابراهیمی

مریم ابراهیمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حمید اراضی

حمید اراضی 

استاد
پست الکترونیکی: 
نوشین بنار

نوشین بنار 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سعیدی پیام

سعیدی پیام 

استادیار
پست الکترونیکی: 
ابوذر جوربنیان

ابوذر جوربنیان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سید حسین حسینی

سید حسین حسینی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

نادر سمامی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
شهرام شفیعی

شهرام شفیعی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی شمسی ماجلان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
پریسا صداقتی

پریسا صداقتی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمد متقی طلب

محمد متقی طلب 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

حمید محبی 

استاد
پست الکترونیکی: 
مینا ملائی

مینا ملائی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

جواد مهربانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 22 نتیجه
از 1